-->

Čo je SEO? Optimalizácia pre vyhľadávače

Vlado Kormančík 24.03.2020 7 minútové čítanie    Kategórie: SEO
Čo je SEO? Optimalizácia pre vyhľadávače

Čo je to magické SEO – Search engine optimization? V našich končinách sa táto skratka doslovne prekladá ako – optimalizácia pre vyhľadávače. Je to ale skutočne tak? Ide pri SEO len o vyhľadávače?

Pri tvorbe webovej stránky nám ide o to, aby bola priateľská k vyhľadávačom, a zároveň sa páčila aj návštevníkom. Preto je dôležité s vyhľadávačmi spolupracovať. Pomáhajú nám na web priviesť relevantnú návštevnosť. Je to taká návštevnosť, ktorá je dôležitá pre naše podnikanie. Teda naši zákazníci.

Postupne si vysvetlíme, ako vyhľadávače fungujú a aké faktory ovplyvňujú poradie webovej stránky vo vyhľadávaní. Sú to veci, na ktoré by sme sa pri tvorbe webu mali predovšetkým zamerať.

Čo je to vyhľadávač a ako funguje

S vyhľadávačom sa v dnešnej dobe už stretol snáď každý. Pod týmto pojmom si v našich končinách predstavíme Google. Pod pojmom vyhľadávač si môžeme predstaviť program, ktorý umožňuje vyhľadávanie v informáciách buď v počítači alebo na Internete. Vyhľadávač, ktorý vie prehľadávať akýkoľvek napísaný text nazývame fulltextový. Vyhľadávače vedia vyhľadávať aj v obrázkoch a videách.  Okrem Google existujú aj iné vyhľadávače. Napríklad v susednej Českej republike majú seznam.cz, ktorý tam má nezanedbateľný podiel a pre český trh je s ním potrebné počítať. V zahraničí, najmä v anglicky hovoriacich krajinách sa používa bing.com, yahoo.com a duckduckgo.com. Niektoré špecifické trhy majú svoje vyhľadávače v Rusku to je yandex.com v Číne baidu.com.

Ako vyhľadávače pracujú

Najpoužívanejším vyhľadávačom u nás je Google. Pri vyhľadávaní používateľ do vyhľadávača zadá dopyt a vyhľadávač na základe tohto dopytu používateľovi ponúkne webové stránky, o ktorých si myslí, že sú na danú otázku relevantnou odpoveďou.

Vo výsledkoch vyhľadávania Google na takzvanom SERPe (Search engine result page) nájdeme rôzne výsledky vyhľadávania. Táto stránka môže vyzerať podobne ako na priloženom obrázku.

Platené výsledky (červená) – do platených výsledkov vyhľadávania sa webová stránka dostane cielene pomocou rozhrania Google Ads. Pri týchto výsledkoch je uvedené slovíčko reklama. Týmto výsledkom sa hovorí aj PPC reklama.  Na obrázku sú označené červenou farbou.

Organické výsledky (zelená) – nachádzajú sa pod platenými výsledkami vyhľadávania. Práve týmito výsledkami sa budeme zaoberať v nasledujúcom texte. Vysvetlíme si, ako sa môže vaša webová stránka dostať medzi tieto výsledky. Vyznačené sú zelenou farbou.

Search features (fialová), ktorými sa v tomto texte zaoberať nebudeme, lebo stoja na jeden samostatný článok sú na obrázku vyznačené fialovou farbou.

Ako vlastne vyhľadávače vedia, že sú dané výsledky vyhľadávania kvalitné? Aby Google tieto výsledky vedel ponúknuť, musí o webových stránkach vedieť, že existujú, aké majú zameranie a ako sú medzi užívateľmi na Internete populárne.

Popri všetkom vyhľadávaču pomáhajú zložité algoritmy. Konkrétne fungovanie tohto algoritmu je známe len jeho autorom, no množstvo faktorov ktoré vstupujú do hodnotenia webových stránok vo výsledkoch vyhľadávanie je verejne známych. Je ich približne 200, ich ucelený zoznam môžeme nájsť tu.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že SEO je veľká veda. No, nie je to celkom tak. Stačí len vedieť vytvoriť kvalitný web, ktorý je priateľský k vyhľadávačom a zároveň sa páči aj používateľom.

Faktory, ktoré ovplyvňujú umiestnenie webu vo výsledkoch vyhľadávania rozdeľujeme do dvoch skupín na on-page a off-page.

On-Page – faktory, ktoré sa týkajú webu samotného, máme ich zväčša všetky pod kontrolou (dizajn webu, používateľský zážitok, vhodnosť pre mobilné zariadenia, rýchlosť načítania webu, SSL certifikát, používanie kľúčových slov, nadpisy, texty).

Off-Page – faktory, ktoré sú mimo nášho webu vyjadrujú, čo Internet o vás hovorí.  Nemáme ich celkom pod kontrolou. Ide o spätné odkazy a zmienky o vás na Internete.

SEO potrebuje svoj čas

Úspech v SEO nenastane zo dňa na deň, chce to svoj čas a plno tvrdej práce. Je potrebné pracovať kontinuálne, algoritmy vyhľadávačov sa neustále menia, ale ani prostredie okolo nie je nemenné. Je potrebné reagovať na konkurenciu a nové požiadavky zákazníkov. 

Ako sa robí SEO 

Je to súhrn veľkého množstva činností. SEO špecialista musí rozumieť tomu ako funguej vyhľadávač aj ako sa robia weby a v neposlednom rade ako vyhľadávajú zákazníci. Práca na zlepšení vyditeľnosti webu vo vyhľadávaní prechádza viacerými fázami. 

Analýza

Pred tým než sa na webe začne pracovať je potrebné urobiť analýzu súčasného webu. Táto je podkladom pre ďalší postup prác. Pri analýze nám pomáhajú rôzne nástroje. Základnými nástrojmi sú Google Analytics a Google Search Console. Druhý z nástrojov možno poznáte pod starým názvom Webmasters tools. Okrem týchto nástrojov ich existuje celá rada.

Google Analytics je nástroj, ktorý slúži na sledovanie návštevnosti a správania návštevníkov na webe. 

Google Search Console je nástroj, ktorý pomáha zistiť, ako sa darí webu vo vyhľadávaní na Google. 

Každý dobrý SEO špecialista bude na začiatku spolupráce od vás chcieť prístup do týchto dvoch nástrojov.

Pri analýze webu používa SEO špecialista množstvo iných nástrojov. Niektoré sa špecializujú na technický audit webu, merajú pozície kľúčových slov v SERPe, iné pomôžu s analýzou spätných odkazov. Je ich celá rada. Údaje z týchto nástrojov, ale aj ručného prejdenia webu sú podkladom pre vypracovanie auditu webu. 

Neoddeliteľnou súčasťou auditu webu je analýza kľúčových slov. Pomocou nej vieme zistiť, aké kľúčové slová návštevníci vyhľadávajú v súvislosti s vašim podnikaním. Okrem toho nám analýza ukáže, ako sú tieto slová vyhľadávané a na aké kľúčové slová sa náš web zobrazuje v SERPe.

Na základe výsledkov auditu webu navrhne SEO špecialista rozvrh prác, ktoré sa na webe budú realizovať.

Má to svoj postup, v prvom rade je potrebné upraviť on-page a až následne sa pustiť do off-page.

On-Page SEO

On-page rieši technické záležitosti, ako sú meta-tagy, nadpisy H1, alt tagy pri obrázkoch, rýchlosť načítania, vhodnosť pre mobilné zariadenia, SSL certifikát a množstvo múdrych skratiek 🙂 Je ideálne, ak tieto záležitosti vyrieši váš programátor pri vytváraní webu. 

Okrem správnej technickej realizácie webu je potrebné mať zvládnutý aj obsah. Je potrebné na webe písať jazykom zákazníkov. K tomuto nám vo veľkej miere pomôže analýza kľúčových slov, podľa ktorej vie SEO špecialista upraviť súčasný obsah. Slúži aj ako podklad na tvorbu nového.

Off-Page SEO

Medzi hlavné off-page faktory patria spätné odkazy na váš web. Jedná sa o dôležitý faktor, podľa ktorého Google hodnotí váš web. Čo je to spätný odkaz? Jedná sa o odkazy z iných webov na váš web. Každý takýto odkaz vyhľadávače považujú za hlas pre váš obsah, že ho považujú za dôveryhodný a hodnotný. Preto je potrebné, ab, na váš web viedlo čo najväčšie množstvo spätných odkazov. No nie je to tak jednoduché, ako to vyzerá. Tu platí ako nikde inde, že kvalita je viac ako kvantita.

Takže dnes už neplatí, ako v minulosti, že stačilo web zaregistrovať do 120 katalógov a bolo vybavené. V dnešnej dobe, je potrebné robiť linkbuilding inak. Odkazy je potrebné umiestňovať tam, kde sa nachádza vaša komunita, vaši potenciálni klienti. Neexistuje univerzálne pravidlo kde umiestniť spätné odkazy. Odkazy by sa mali vytvárať predovšetkým pre ľudí.

Okrem spätných odkazov si vyhľadávače všímajú aj to, ako sa o vás na Internete hovorí, predovšetkým na sociálnych sieťach a blogoch.

Ako optimalizáciu pre vyhľadávače nerobiť

V minulosti nebolo veľmi ťažké dosiahnuť potrebné pozície vo výsledkoch vyhľadávania. Používali sa predovšetkým tieto techniky:

  • kupovanie stoviek odkazov z nerelevantných webov
  • linkfarmy
  • veľká hustota kľúčových slov v texte
  • skrývanie textu – v minulosti sa pred používateľmi skrýval špeciálne optimalizovaný text pre vyhľadávače. Tomuto textu sa cez CSS nastavila rovnaká farba, ako malo pozadie stránky
  • cloaking – posielanie iného obsahu robotom vyhľadávačom, ako užívateľom
  • skrývanie odkazov na iné weby
  • side odkazy z pätičiek a hlavičiek webovej stránky

A množstvo ďalších techník. Aj dnes sa z času na čas objavujú techniky, ktoré viac či menej fungujú. Vyhľadávače za posledné roky prešli veľkým vývojom a pri hodnotení obsahu webu sa správajú podobne ako používatelia.

Vyšie uvedené techniky, zaručovali rýchly úspech v SEO, no po rýchlom raste pozícii nasledoval ešte rýchlejší pád. Preto tieto metódy neodporúčame.

Ak chcete byť v SEO úspešný, vyžiada si to dlhodobú a tvrdú prácu. Ak si na to netrúfate sami, neváhajte nás kontaktovať.


Stay connected
Reklama
Najlepšie články
Newsletter
som
Najnovšie články

Najnovšie online články o online svete

Ako môže performance marketing zvýšiť vaše miery konverzie?


5 minútové čítanie

Mnohé z marketingových kampaní zasahujú svoj cieľ v tzv. náročnej perspektíve realizovania konverzie. Pritom sa spaľujú peniaze, zdroje, úsilie a čas. Aby sme sa tomu vyhli a optimalizovali a maximalizovali mieru konverzie, k marketingovým stratégiám je potreba rôznych prístupov a jedným z takýchto prístupov je práve performance marketing. Nástup performance marketingu ako účinnej stratégie dokázal […]

Ako naplánovať rozpočet pre online marketing na celý rok?


7 minútové čítanie

Online marketing je hnacou silou úspechu mnohých podnikov. Premyslený rozpočet na online marketing je pri vstupe do roka 2024 dôležitejší, ako kedykoľvek predtým. Jedná sa o plán, ktorý vám zabezpečí, aby ste čo najlepšie využili služby digitálneho marketingu a zároveň dosiahli svoje marketingové ciele. V tomto článku vás prevedieme základnými krokmi pri plánovaní rozpočtu pre […]

Viac článkov, viac informácii, viac reálných skúseností:

ČÍTAŤ VIAC V MAGAZÍNE

Socializujme sa. Dajte nám Like a nič Vám neujde.

[if lte IE 9]>

Vyžiadajte si nezáväzný návrh

Presne viete, čo potrebujete? Pošlite nám vašu predstavu, pripravíme vám nezáväznú ponuku. Neviete či je pre vás najlepší Google, Facebook alebo Instagram? Alebo potrebujete zlepšiť web? Zašlite nám adresu Vašich web stránok, pripravíme vám nezáväzný návrh.