-->

Ako sa vyhnúť katastrofe v SEO počas redizajnu webových stránok

Vlado Kormančík 13.10.2020 7 minútové čítanie    Kategórie: SEO
Ako sa vyhnúť katastrofe v SEO počas redizajnu webových stránok

V nasledujúcich pár odstavcoch si povieme niekoľko krokov, ktoré musíte podniknúť pred migráciou, počas spustenia a po spustení, aby ste predišli, respektíve eliminovali prepad organickej návštevnosti pri redizajne webovej stránky.

Zmena dizajnu webovej stránky alebo prechod na nový CMS vyžaduje veľa plánovania a tvrdej práce.

Pri každom redesigne stránky môže prísť k určitému krátkodobému prepadu organickej návštevnosti. Tento prepad by sa mal za určitú dobu stabilizovať.

Z tohto dôvodu je potreba celý proces redizajnu webovej stránky dôkladne naplánovať, aby sme prípadným prepadom návštevnosti zabránili.

  • Ak sa postupuje správne, proces by mal byť väčšinou bezbolestný.
  • Ak sa redizajn urobí zle, môže mať katastrofálne následky.
  • Ak web stratí svoj ranking, ruka v ruke pôjde dole aj návštevnosť. Na web príde menej potenciálnych zákazníkov a tým menej predáte.

Ak web stratí svoj ranking, ruka v ruke pôjde dole aj návštevnosť. Na web príde menej potenciálnych zákazníkov a tým menej predáte.

Tento článok vám pomôže vyhnúť sa takémuto osudu.

Pred migráciou na redizajnovanú verziu webu

Ciele a plán projektu

Pravdepodobne existuje niekoľko závažných dôvodov, prečo chystáte redizajn webových stránok. Môžu to byť nasledovné:

  • Úprava ponúkaných produktov a služieb
  • Vylepšenie použiteľnosti
  • Vylepšenia výkonu webu (rýchlosť webu, zvýšenie organickej návštevnosti)

Kľúčovým aspektom úspechu projektu je stanovenie vhodných cieľov.

Pred redizajnom je potrebné si zadefinovať súčasný stav a jeho východiskovú hodnotu. Je potrebné si z pohľadu SEO zaznamenať aktuálne pozície jednotlivých kľúčových slov a hodnotu návštevnosti webu.

Tieto hodnoty budete brať ako referenčné na vyhodnotenie celého redizajnu, či priniesol želané výsledky.

Obsahová a informačná architektúra stránok

Pre zachovanie organickej návštevnosti je rozhodujúci obsah webovej stránky ako celku, ale aj jednotlivých podstránok.

Informačná architektúra hovorí o konkrétnom obsahu webu, ale aj o jeho usporiadaní a vzťahmi medzi jednotlivými stránkami.

Pri zmene informačnej architektúry by sme nemali vynechať žiadne dôležité stránky, ktoré majú pre nás hodnotu z pohľadu SEO, ale aj z obchodného hľadiska. (Daná podstránka má veľkú návštevnosť z organického vyhľadávania). Majte na mysli, že ak zo svojej webovej stránky odstránite nejaké stránky, môžete tým prísť o organickú návštevnosť.

Preto pred tvorbou novej informačnej architektúry je vhodné si vytvoriť mapu súčasného webu a označiť si pre nás dôležité stránky.

Zoznam všetkých stránok vášho webu viete získať pomocou nástroja Screaning Frog. Ak nemáte rozsiahly web, môžete si ho ručne preklikať a jednotlivé stránky poznačiť napríklad do myšlienkovej mapy.

On-page optimalizácia

Ak máte vytvorenú novú obsahovú architektúru webu, môžete sa zamerať na optimalizáciu jednotlivých stránok. Pri konkrétnych stránkach je potrebné sa zamerať na jednotlivé faktory, ktoré ovplyvňujú hodnotenie stránky. Je to URL, Title stránky, meta popis, nadpisy, hlavný obsah, alt popisy obrázkov a pod.

Pri on-page optimalizácii jednotlivých stránok je dôležité zachovať relevanciu obsahu k zámeru hľadajúceho.

Presmerovania – Redirect 301

Je potrebné zaistiť, aby ste si nastavili presmerovania 301 na všetky stránky, ktoré dostávajú nové adresy URL, a na tie, ktoré na redizajnovanom webe zanikajú, namapovať 301 presmerovaní. Nikdy nechceme používateľovi zobraziť stránku s chybou 404, ak sa jej dokážeme vyhnúť.

Je potrebné zaistiť aby ste všetky stránky zo starej verzie webu presmerovali cez 301 na ich nové ekvivalenty. Ak pri redizajne nejaké URL zanikajú, je ich tiež potrebné presmerovať na stránky s podobnou témou. Nikdy by sa nemalo stať, aby vám na webe vznikali stránky s chybou 404.

Ideálnym riešením pri redizajne webu je URL nepresmerovávať, no to nie vždy je možné.

Na každý web vedú odkazy a ak tieto vedú na stránky s chybou 404, tak vtedy dochádza k strate prenosu link juice a nedochádza k zvyšovaniu hodnotenia webu.

Ak na vašom webe existujú takéto stránky na ktoré vedú odkazy, je potrebné ich presmerovať na ekvivalentnú stránku.

Ak s nejakým obsahom na novom webe nepočítate je potrebné takéto URL odstrániť z indexu. Pri plánovaní presmerovania je potrebné si dať pozor, aby sme nereťazili presmerovania a neodkazovali na stránky ktoré nie sú kanonické.

Stránky s chybou 404 je potrebné po spustení webu dôkladne sledovať a prípadné chyby priebežne opravovať. Ak máte veľký web, tak tento proces môže trvať pomerne dlho. 

Spustenie redizajnovanej verzie webu

V čase spustenia budete chcieť postupovať podľa kontrolného zoznamu zverejneného naživo a vykonať všetky možné kontroly kvality práce, ktorú ste doteraz vykonali na pracovnom webe.

Pri spustení webu je potrebné postupovať podľa kontrolného zoznamu.  Je potrebné vykonať kontrolu vykonaných zmien medzi súčasným a vývojovým webom. Všetko by malo byť zmenené tak, ako ste si naplánovali. 

Nedávajte zelenú na spustenie webu, ak niektoré funkcie a presmerovania na novom webe nefungujú správne. Je vždy jednoduchšie oddialiť spustenie nového webu do ostrej prevádzky, ako opravovať chyby na už spustenom webe.

Po spustení

Skontrolujte presmerovania

Prvým krokom je vrátiť sa k súboru presmerovania, starému súboru Sitemap a starému indexovému prehľadávaniu stránok, aby ste otestovali a zaistili, že všetky staré adresy URL stránok vykonajú presmerovanie 301 na nové adresy URL stránok, ako ste naznačili.

Prvým krokom je vrátiť sa k zoznamu presmerovaných URL a skontrolovať ich správne fungovanie. Zoberte si zoznam starých zaindexovaných stránok a jednu po druhej vyskúšajte či prišlo k presmerovaniu tak ako ste zamýšlali.

Tu môžete odchytiť niektoré túlavé 404-ky a rýchlo ich presmerovať na správne podstránky. Čím bola vaša stránka väčšia, tým je väčšia pravdepodobnosť, že nájdete väčšie množstvo stránok 404.

Audit prechodu z vývojovej (developer) verzie do živej (produkčnej) verzie

Okrem presmerovaní sa chcete ubezpečiť, že všetky vami navrhnuté zmeny boli na novom webe implementované. Predovšetkým sa jedná o Title, meta popisy, nadpisy, alt texty a pod.

Ak váš web obsahoval veľa obrázkov a dokumentov, je potrebné zaistiť, aby sa tieto korektne preniesli na nový web. V prípade, ak sa mení ich umiestnenie je ich potrebné presmerovať tak ako stránky.

Overenie kódu a rýchlosti

Nepredpokladajte, že zverejnená webová stránka bude fungovať rovnako ako tá, ktorá je v predpríprave. Spustite domovskú stránku a kľúčové stránky prostredníctvom testovacieho nástroja vhodného pre mobilné zariadenia, aby ste zaistili, že web bude vyhovovať.

Nepredpokladajte, že zverejnená webová stránka bude fungovať rovnako ako tá, ktorá bola na testovacom serveri. Je potrebné otestovať domovskú stránku a dôležité stránky prostredníctvom testovacieho nástroja pre vhodnosť webov pre mobilné zariadenia. Pomocou tohto nástroja otestujete to, ako web vidia vyhľadávače. Web by sa mal v tomto nástroji zobrazovať rovnako ako v bežnom prehliadači.

Okrem toho je potrebné overiť rýchlosť webovej stránky a identifikovať problémy, ktoré je potrebné na novom webe optimalizovať. Tu môže prísť k rozdielom hlavne z dôvodu použitia iného webového servera, hostingu, alebo záťaže produkčného prostredia oproti testovaciemu. Môžete tu odhaliť slabé miesta, ktoré ste na testovacom serveri neodhalili.

Okrem rýchlosti je potrebné skontrolovať správne implementovanie štrukturovaných dát, ak ich na webe máte implementované.

Odošlite súbory XML

Ak ste spokojní so správnym fungovaním svojich presmerovaní a implementáciou SEO na živom webe, je na čase odoslať súbor sitemap.xml. 

Zaistite, aby dynamický súbor sitemap obsahoval požadovanú úplnú skupinu cieľových adries URL. Ak používate statický súbor Sitemap, vygenerujte si teraz nový, vykonajte audit a odošlite ho.

Ak je súbor generovaný dynamicky je potrebné, aby obsahoval všetky požadované cieľové adresy URL. Ak používate statický súbor sitemap.xml, je potrebné ho vygenerovať pred spustením webu do prevádzky. Predtým je ale potrebné ho zauditovať, či neobsahuje chyby.

Je dôležité, aby súbor XML sitemap neobsahoval URL s kódom 404, prípadne aby odoslané adresy mohol vyhľadávač prechádzať.

Monitorovanie dopadov na SEO

Po migrácii webu je potrebné presunúť svoju pozornosť na monitorovanie webu. Aj keď ste svoju prípravu nepodcenili a všetko dôkladne naplánovali, aj v takomto prípade sa na webe môžu vyskytnúť nedostatky.

Počas nasledujúcich 1 – 3 mesiacov musíte intenzívnejšie sledovať Google Search Console, aby ste mohli sledovať hlásené chyby 404, chyby indexového prehľadávania a iné problémy so stránkami, ako rýchlosť načítania alebo použiteľnosť v mobilných zariadeniach. Tieto nedostatky je potrebné vyriešiť veľmi rýchlo.

Kontinuálne SEO

Pamätajte, že SEO nie je jednorázová vec, ale musí sa robiť neustále.

Keď úspešne prebehne migrácia webu a pozície webu sa ustália, môžete sa vrátiť k pôvodnému plánu zvyšovania výkonnosti vášho nového webu.

Odtiaľ môžete pokračovať v bežnom prebiehajúcom pláne optimalizácie.


Stay connected
Reklama
Najlepšie články
Newsletter
som
Najnovšie články

Najnovšie online články o online svete

Ako naplánovať rozpočet pre online marketing na celý rok?


7 minútové čítanie

Online marketing je hnacou silou úspechu mnohých podnikov. Premyslený rozpočet na online marketing je pri vstupe do roka 2024 dôležitejší, ako kedykoľvek predtým. Jedná sa o plán, ktorý vám zabezpečí, aby ste čo najlepšie využili služby digitálneho marketingu a zároveň dosiahli svoje marketingové ciele. V tomto článku vás prevedieme základnými krokmi pri plánovaní rozpočtu pre […]

Kompletné výsledky firmy Meta + Grafy


6 minútové čítanie

Skupina Meta (Facebook) na konci minulého týždňa uviedla, že za 3. štvrťrok zaznamenala dobré výsledky, stabilný nárast počtu používateľov a najlepšie štvrťročné príjmy v histórií. A hoci stále vynakladá veľké prostriedky do virtuálnej reality, aj v tejto oblasti sa situácia začína vyvíjať o niečo ružovejšie. Najprv k používateľom. Facebook v treťom štvrťroku navýšil počet mesačných […]

Najlepší čas pre uverejňovanie príspevkov na sociálnych sieťach v roku 2023


4 minútové čítanie

Spoločnosť Sprout Social zverejnila svoj každoročný zoznam najlepších časov pre uverejnenie príspevkov v rámci hlavných aplikácií sociálnych médií, na základe analýzy trendov zapojenia viac ako 34 tisíc používateľov spoločnosti Sprout (v priebehu uplynulého roka). Po prvýkrát spoločnosť Sprout poskytla údaje zo služby TikTok, ktoré by mohli poskytnúť ďalšie pomocné usmernenia v širšom marketingovom procese sociálnych […]

Viac článkov, viac informácii, viac reálných skúseností:

ČÍTAŤ VIAC V MAGAZÍNE

Socializujme sa. Dajte nám Like a nič Vám neujde.

[if lte IE 9]>

Vyžiadajte si nezáväzný návrh

Presne viete, čo potrebujete? Pošlite nám vašu predstavu, pripravíme vám nezáväznú ponuku. Neviete či je pre vás najlepší Google, Facebook alebo Instagram? Alebo potrebujete zlepšiť web? Zašlite nám adresu Vašich web stránok, pripravíme vám nezáväzný návrh.