--> Ako začať so SEO? A čo urobiť ešte predtým? • GoUP

Ako začať so SEO? A čo urobiť ešte predtým?

Vlado Kormančík 05.05.2020 10 minútové čítanie    Kategórie: SEO
Ako začať so SEO? A čo urobiť ešte predtým?

Túto otázku si kladú viacerí a stále pre niekoho predstavuje určitú mágiu. SEO nie je žiadna čierna skrinka, do ktorej niečo vložíme a niečo z nej vypadne. SEO je kontinuálny proces, ktorý predstavuje súbor rôznych činností. SEO sa nedá zapnúť, ani vám ho programátor nenaprogramuje. Nedá sa ani vložiť do hlavičky ani pätičky webu.

Na začiatku si musíme vysvetliť samotný pojem SEO (Search engine optimisation). Podľa mňa sa v našich končinách dosť nešťastne prekladá ako optimalizácia pre vyhľadávače.

V skutočnosti, nám ani o vyhľadávače nejde.

Potrebujeme vytvoriť webstránku, ktorá sa bude páčiť používateľom, ale zároveň bude priateľská k vyhľadávačom. Keďže je tento pojem u nás udomácnený, tak ho budem v nasledujúcom texte používať. SEO je multidisciplinárny obor a zahřňa množstvo činností na webe ako takom, ale aj mimo neho.

Práca na SEO sa skladá z viacerých činností. Tieto činnosti prechádzajú viacerými fázami. Spravidla sa jedná o analýzu, návrh riešenia, implementáciu a o vyhodnotenie. 

Analýza webu

Pred tým, než sa pustíme do nejakých činností, je potrebné urobiť analýzu súčasného stavu webu.

Analýza kľúčových slov

Kľúčové slovo je fráza, ktorú ľudia zadávajú do vyhľadávača a na ktorú sa webové stránky snažia zacieliť. V širšom význame sa za kľúčové slovo považuje akákoľvek hľadaná fráza. Napríklad, ak človek hľadá opravára obuvi v Bratislave, tak pravdepodobne do vyhľadávača zadá tieto slová: obuvník Bratislava, oprava obuvi Bratislava atď.

Voľba kľúčového slova je veľmi dôležitou súčasťou optimalizácie a predchádza tomu rozsiahly prieskum. Pokiaľ si zvolíte frázy, ktoré nikto nehľadá, nikto na váš web nepríde. Ak si zvolíte dobre hľadanú frázu, ktorá ale nevystihuje obsah vašej stránky, možno získate návštevníkov, ale nie zákazníkov. Sú to návštevníci, ktorí hľadajú niečo iné ako obsah vašej stránky. Kliknú síce na vašu stránku no hned odídu.

Analýza kľúčových slov nám pomôže zistiť, aké kľúčové slová ľudia na internete hľadajú v súvislosti s vašou činnosťou. Samotná analýza slúži k tvorbe obsahu a štruktúry webovej stránky. Používa ju PPC špecialista pri vytváraní reklamných kampaní. Svoje využitie má aj mimo onlinu:

Marketingové oddelenie z nej dokáže zistiť, aký záujem majú používatelia o produkty a služby z vášho odvetvia a vy ich neponúkate.

Môžete si dať vytvoriť napríklad analýzu kľúčových slov vašej konkurencie, a tým zistiť, aké povedomie o nej majú zákazníci.

Jednoducho, analýza kľúčových slov (hlavne tá Klasifikačná analýza kľúčových slov) vám otvorí oči a pochopíte čo vlastne vaši zákazníci chcú.

Technický audit

Všade sa hovorí, že obsah je kráľ. Pre dobré SEO nestačí mať len dobrý obsah webu. Vyhľadávač resp. jeho robot náš vynikajúci obsah musí vedieť nájsť. A to bez dobre zvládnutých technických záležitostí, nie je možné. V rámci technického auditu, kontrolujeme dôležité technické náležitosti webu. Jednotlivé technické nedostatky majú uvedený aj stupeň svojej závažnosti. Tie závažné by mali byť, samozrejme, opravené ako prvé. Problémy môžu výrazne ovplyvňovať prítomnosť webu vo vyhľadávači, bez ich odstránenia, váš web nebude dosahovať vo vyhľadávaní také výsledky, aké by mohol.

Audit obsahu

Na webe by ste mali mať len obsah, ktorý je pre vás dôležitý. Každá podstránka musí mať svoj účel. Z tohto dôvodu sa na webe robí analýza, aby sa zistilo, ktoré stránky sú dôležité. Na to vo veľkej miere poslúži analýza kľúčových slov a interné ciele. V skratke sa dá povedať, že web by mal obsahovať toľko podstránok, aby vedel zodpovedať všetky otázky, ktoré ľudia kladú vyhľadávaču v súvislosti s vašou činnosťou. 

Audit obsahu slúži na to, aby sa na webe našiel obsah, ktorý je pre nás dôležitý a ktorý naopak nie. Pomocou auditu môžeme nájsť nové príležitosti na vytvorenie nového obsahu.

Audit odkazového portfólia

Na to, aby sa web mohol zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania je potrebné, aby naň odkazovali iné weby. Pomocou auditu zistíme, aké weby to sú. Spätné odkazy sú dôležitým hodnotiacim faktorom.Odkazy sa vyhodnotia, či sú pre web prínosné alebo naopak, škodlivé. Ako u analýzy kľúčových slov môže byť účelom auditu získanie nových príležitostí na získanie nových odkazov.

Pracujte na svojom SEO
Pracujte na svojom SEO

On-Page SEO

Ak máme vypracovanú analýzu kľúčových slov a technický audit webu, môžeme sa pustiť do úpravy samotného webu. V prvom rade je potrebné odstrániť technické nedostatky, ktoré odhalil technický audit. Potrebné je vždy začínať s odstránením najzávažnejších nedostatkov a postupovať k tým menej závažným.

Po odstránení technických nedostatkov začína práca na úprave existujúceho webového obsahu. Niekedy sa jedná o menšie úpravy pri ktorých SEO špecialista upravuje jednotlivé elementy webovej stránky. Najčastejšie sa jedná o úpravu nasledovných:

 • Title – na webe síce nevidíte, ale je najdôležitejším on-page faktorom a spolu s meta description reprezentuje web vo výsledkoch vyhľadávania. Preto by ste si pri jeho tvorbe mali dať záležať. Pomáha vyhľadávačom a používateľom pochopiť, o čom je daná stránka. Vo výsledkoch vyhľadávania ho vidíte ako modrý nadpis.
 • Meta údaje – sú údaje, ktoré nevidíte na samotnej webovej stránke, ale sú dôležité pre vyhľadávače. Do kódu webovej stránky sa zapisujú do sekcie <head> Patria medzi ne tieto značky:
  • Meta keywords – tento tag je dnes už prežitok a v minulosti, keď fulltextové vyhľadávače nehodnotili obsah webu podľa obsahu stránky, ale len podľa meta dát. V dnešnej dobe nie je potrebné tento tag vypĺňať, na umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania nemá žiadny vplyv!
  • Meta description – používaný ako popis odkazu vo výsledkoch vyhľadávania. Kľúčové slová v meta description nie sú hodnotiacim faktorom. Samotný popis vie ovplyvniť mieru prekliku na výsledok vyhľadávania.
  • Meta robots – obsahujú inštrukcie pre roboty vyhľadávačov. Z pohľadu SEO sú najužitočnejšie index (resp. noindex), follow (nofollow) a cache (nocache). Použitie tohto tagu je rôznorodé, ale najčastejšie sa používa kombinácia noindex, follow. Táto kombinácia spôsobí, že vyhľadávače nebudú danú stránku indexovať, ale budú na nej sledovať umiestnené odkazy na iné stránky.
  • rel canonical – je to mocný nástroj, ktorý nám pomáha s duplicitným obsahom na webe, ak existuje. Pomocou tohto prvku označíme jednu variantu, ktorú chceme, aby sa zobrazovala vo výsledkoch vyhľadávania, ako kanonickú. Typicky sa jedná o rôzne stránkovanie obsahu. Napríklad o stránkovanie produktov v e-shope.
  • rel hreflang – tento atribút je dôležitý hlavne pre medzinárodné SEO resp. pre weby, ktoré majú rôzne verzie určené pre viacero jazykov a regiónov. Ak máte viacjazyčný web, tak atribút hreflang by mal odkazovať na stránku samotnú, aj na jej všetky varianty.
 • Nadpisy – na webovej stránke sa používajú rôzne úrovne nadpisov. Je to podobné ako s nadpismi v knihe alebo aj v tomto článku. Nadpis H1 je ako nadpis kapitoly. Hovorí o tom, o čom je daná webová stránka. Ostatné nadpisy nižšej úrovne H2 – H3 nám pomáhajú rozdeliť text do logických celkov.
 • Text – by mal byť napísaný rečou cieľovej skupiny, pre ktorú je webová stránka určená. Častou chybou je používanie odborného názvoslovia. V online je potrebné používať frázy, ktoré ľudia na internete vyhľadávajú. 
 • Rýchlosť webu – je dôležitá pre používateľov aj pre vyhľadávače. V minulosti boli užívatelia zvyknutí čakať na načítanie webstránky aj 10 sekúnd. V dnešnej dobe je tento čas už neakceptovateľný. Web by sa mal ideálne načítať do 2 sekúnd. Tri sekundy sú ešte tolerovateľné. Ak sa váš web načítava pomalšie, tak hrozí riziko, že používatelia z vášho webu odídu. Rýchlosť načítania by mal riešiť vývojár pri vývoji webu. 
 • Prívetivosť k mobilným zariadeniam – váš web by malo byť možné používať na rôznych zariadeniach. Ovládanie webu by malo byť naprieč zariadeniami konzistentné, web ovládateľný rovnako na smartfóne aj na počítači. Jediný rozdiel je v tom, že na menších obrazovkách bude web inak vyskladaný.
 • Štruktúra obsahu – by mala vychádzať z analýzy kľúčových slov. V takom prípade, vieme na webe vytvoriť presne taký obsah, ktorý naša cieľová skupina na internete hľadá.
 • Ostatné faktory – okrem vyššie spomínaných faktorov existujú aj niektoré menej podstatné onpage faktory. 
  • ALT atribút tagu IMG – tag img slúži na vloženie obrázkov do webovej stránky, alt atribút slúži na vloženie popisu k obrázku. Okrem vloženia textového popisu je dobré samotné obrázky na webe pomenúvať zrozumiteľnými názvami. Napríklad namiesto img01.jpg použijeme názov produktu tenisky-adidas.jpg Takto označené obrázky nám pomôžu k lepšiemu hodnoteniu našej webovej stránky.
  • Zvýraznenie textu pomocou bold a italics – nemá veľkú váhu pre vyhľadávače, ale pomáha používateľom lepšie sa orientovať v texte.
  • Title atribut v odkazoch – je to tá klasická bublina, ktorú vidíte, keď prejdete ukazovateľom myši nad odkazom. Niektorí veria, že použitie tohto atribútu pomáha v hodnotení použitých kľúčových slov v texte odkazu. Nie je to pravda. Tak, ako predchádzajúci tip, nám skôr pomáha v použiteľnosti daného webu, tým že môžeme bližšie popísať čo sa na danom odkaze nachádza.

Off-Page SEO

Pre dobré umiestnenie webu vo výsledkoch vyhľadávanie nepostačuje mať len dobre vypracovaný on-page. Pre menej konkurenčnú oblasť to postačuje, ale ak sa chcete umiestniť vo výsledkoch vyhľadávania na konkurenčné kľúčové slová (slová na ktoré existuje veľké množstvo stránok na internete) musíte popracovať aj na off-page.

 • Spätné odkazy – sú odkazy ktoré smerujú na váš web z iných webov. V minulosti stačilo web zaregistrovať do 100 katalógov a objavil sa vo výsledkoch vyhľadávania. Teraz to také jednoduché nie je.
  • PageRank – je spôsob, ako Google meria dôležitosť stránky. Tento algoritmus predpokladá, že ak jedna stránka odkazuje na inú, hlasuje tým za jej dôležitosť. Čím viac hlasov (odkazov) má jedna stránka, tým je dôležitejšia.
  • TrustRank – je nemenej dôletitý faktor, azda možno dôležitejší ako vyššie spomínaný page rank. Tak ako PageRank aj TustRank je založený na analýze odkazov. Dôvera sa taktiež prenáša odkazmi. Preto je veľmi dôležité, z akých webov je na váš web odkazované. Ak na váš web odkazujú weby, na ktorých je nedôveryhodný obsah resp. SPAM tak vám to v lepšom hodnotení vo výsledkoch vyhľadávania nepomôže. Túto hodnotu nedokážeme nijako zistiť, vyhľadávače nám ju neprezrádzajú. No, existuje jednoduchý spôsob ako si ho zvýšiť. Je potrebné, aby na váš web odkazovali dôveryhodné (autoritatívne) weby.
  • Relevantnosť – je možno dôležitejší faktor ako PageRank. Vyhľadávače sa pozerajú na to, nakoľko sú weby, ktoré na vás odkazujú, príbuzné s vašim zameraním. Napríklad, ak máte e-shop s lyžami. Nedáva veľký zmysel, ak na vás odkazuje web s témou chovu psov. Takýto odkaz vám veľmi nepomôže pozdvihnúť web vo výsledkoch vyhľadávania. Na druhú stranu odkaz z webu lyžiarskeho strediska môže byť pre vás užitočný.
 • Indexovanie stránok – každý vyhľadávač má takzvaných robotov (botov, spider), ktoré neustále prehľadávajú internet. Sťahujú jednotlivé súbory a indexujú ich. Indexovanie, teda znamená spracovávanie súborov a ich ukladanie do databázy. Aby sa webová stránka zobrazila vo výsledkoch vyhľadávania, musí ju mať vyhľadávač naindexovanú. 

Na to, aby bola webová stránka indexovaná, je potrebné aby na ňu, viedli spätné odkazy. Najrýchlejšie sú indexované stránky ako sú blogy a diskusné fóra. Prípadne tie ktoré majú RSS. Nový článok sa môže v indexe objaviť aj do niekoľkých minút. Frekvencia indexovania má každá stránka rôznu. Závisí hlavne od PageRanku, čím je daná stránka dôležitejšia, tým je frekvencia indexovania častejšia. Druhým faktorom je zmena obsahu. Keďže vyhľadávače chcú, aby bol index čo najaktuálnejší, tak indexuje prioritne stránky, ktoré menia často svoj obsah.

Z uvedeného vyplýva, že proces optimalizácie webovej stránky zahřňa množstvo činností, ktoré na seba kontinuálne nadväzujú a týkajú sa samotného webu, ale aj jeho okolia. Ak si na túto činnosť netrúfate sami, sme tu pre Vás. Naše dlhoročné skúsenosti a úspechy, ktorými sa môžeme pochváliť hovoria za nás. Ozvite sa.


Stay connected
Aktuálne najčítanejšie
Reklama
Najlepšie články
Newsletter
som
Najnovšie články

Najnovšie online články o online svete

Ako udeliť prístupy do Google Ads a Google Analytics?


2 minútové čítanie

Ešte predtým, ako začneme spoluprácu, potrebujeme vidieť stav vašich reklamných účtov a výsledkov webu, aby sme zanalyzovali problémy a nedostatky, a navrhli efektívne riešenie. Prístupy potrebujeme zvyčajne do účtov Google Ads a Google Analytics. Neviete, ako nám tieto prístupy udeliť? Je veľa spôsobov, ale my vám ukážeme tie najjednoduchšie: Udelenie prístupov do reklamného účtu Google […]

Čo sú to Rich Snippety a štrukturované dáta? Prečo ich používať?


8 minútové čítanie

Najprv si povieme, čo sú to Rich Snippety a potom si vysvetlíme, ako je ich možné na webovej stránke implementovať. Čo sú to Rich Snippety? Rich Snippety (tiež známe ako „Rich results“) sú bežné výsledky vyhľadávania Google so zobrazenými doplňujúcimi údajmi. Tieto doplňujúce údaje sa zvyčajne získavajú zo štruktúrovaných údajov, ktoré sú zapísané v HTML kóde webovej stránky. Medzi bežné […]

Viac článkov, viac informácii, viac reálných skúseností:

ČÍTAŤ VIAC V MAGAZÍNE

Socializujme sa. Dajte nám Like a nič Vám neujde.

[if lte IE 9]>

Vyžiadajte si nezáväzný návrh

Presne viete, čo potrebujete? Pošlite nám vašu predstavu, pripravíme vám nezáväznú ponuku. Neviete či je pre vás najlepší Google, Facebook alebo Instagram? Alebo potrebujete zlepšiť web? Zašlite nám adresu Vašich web stránok, pripravíme vám nezáväzný návrh.