-->

Základné spôsoby zvyšovania návštevnosti vášho webu

Redakcia 27.06.2019 7 minútové čítanie    Kategórie: Reklama na Internete
Základné spôsoby zvyšovania návštevnosti vášho webu

Keď sa usilujete zvýšiť návštevnosť vašej stránky, nikdy sa nespoliehajte iba na jeden alebo dva komunikačné kanály. Justin Bridegan z agentúry MarketingSherpa napísal: „Vždy je najlepšie mať niekoľko rôznych zdrojov návštevníkov, čo minimalizuje riziko, že vaše webové stránky upadnú do zabudnutia, keď váš hlavný zdroj vyschne.

S ohľadom na Brideganovo odporúčanie sa pozrime na päť spôsobov, pomocou ktorých dokážete zvýšiť návštevnosť webstránky vašej spoločnosti.

1. PPC reklama 

Na Google 

Pay-per-click (PPC) reklama je modelom internetového marketingu, v ktorom marketéri platia príslušný poplatok pri každom kliknutí na jednu z reklám, ktoré zverejňujú na danej platforme. PPC reklama vám tak v podstate poskytuje možnosť „kupovať“ si návštevnosť namiesto toho, aby ste sa k nej dopracovali organickým procesom.

Reklama prostredníctvom internetových vyhľadávačov ako Google alebo Bing je jednou z najpopulárnejších foriem PPC stratégie. Aby ste z nej mohli profitovať, budete sa musieť zúčastniť takzvaného bidovacieho procesu o miesto medzi sponzorovanými reklamami, ktoré sa zobrazia používateľovi pri vyhľadávaní špecifických kľúčových slov. Úspešnosť vašej PPC reklamy bude omnoho vyššia, keď zvážite nasledujúce prvky:

 • Relevantnosť kľúčových slov. V prvom rade si pre vašu PPC reklamu vytvorte zoznamy kľúčových slov, ktoré sú skutočne relevantné pre vaše publikum. Týmito kľúčovými slovami sa následne riaďte pri zostavovaní textu reklám.
 • Kvalita vstupnej stránky. Ak presmerujete návštevníkov na vašu vstupnú stránku, optimalizujte ju pomocou presvedčivého relevantného obsahu a jasnej výzvy k akcii, ktorú prispôsobíte rôznym predmetom vyhľadávania.
 • Skóre kvality. Služby Google aj Bing hodnotia stránky na základe kvalitatívneho skóre, ktoré posudzuje kvalitu a relevantnosť vašich kľúčových slov, vstupných stránok a PPC kampaní. Marketéri s vyšším skóre kvality môžu pomocou svojich reklám získať viac prekliknutí za nižšiu cenu.

Na sociálnych sieťach

PPC reklamy na sociálnych sieťach sú dobrou voľbou pre spoločnosti, ktoré chcú osloviť cieľovú skupinu s konkrétnymi demografickými parametrami a záujmami. V súčasnosti má profil minimálne na jednej sociálnej sieti už viac ako 2,7 milióna Slovákov. U nás je jednoznačným lídrom stále Facebook, avšak počet Instagramových používateľov rastie raketovým tempom. Pričom na sociálnych sieťach vieme začať inzerovať už s niekoľkými pár desiatkami eur.

Ako sa používa Cena za výsledok označuje, ako ste dosiahli ciele, ktoré ste nastavili vo svojej reklamnej kampani. Môžete ho použiť na porovnanie výkonnosti rôznych kampaní a identifikáciu oblastí príležitostí. Táto metrika vám môže pomôcť určiť cenu pre budúce sady reklám. Táto metrika môže byť ovplyvnená mnohými faktormi, napríklad aukčnou cenou, cieľovým publikom, typom optimalizácie, kreatívou reklám a správami a harmonogramom.

Na aké základné metriky sa môžete zamerať, aby sme zistili či je kampaň úspešná? Uvedieme si pár konkrétnych príkladov:

 • CTR (click through rate) – miera prekliku na web. Je to pomer medzi počtom kliknutí/počtom zobrazení vašej stránky * 100.
 • CPR (cost per result) – cena za výsledok. Táto metrika môže byť ovplyvnená mnohými faktormi – napríklad aukčnou cenou, cieľovým publikom, optimalizáciou, kreatívou reklamy a pod.:
  • CPC (cost per link click) – suma za preklik na váš web alebo FB stránku. Táto metrika vás bude zaujímať najmä pri kampaniach, ktorých cieľom je návštevnosť webu.
  • CPM (cost per 1000 impressions) – cena za 1000 zobrazení. Táto metrika bude pre vás smerodajná v prípade, že ste si ako cieľ kampane zvolili reachovú kampaň alebo budovanie povedomia o značke.
 • Relevancia reklamy – celkové hodnotenie kvality reklamy, to znamená či je reklama zacielená na správnych ľudí s relevantnými záujmami. Ak dosahujete nízke skóre reklamy chyba môže byť v zacielení alebo v reklamnom vizuály. Zvýšiť ho môžete zmenou kreatívy (banner alebo copywriting) alebo zmenou cielenia.

2. Affiliate marketing

Affiliate alebo tiež provízny marketing neznamená, že sa máte okamžite stať partnerom spoločnosti Amazon alebo uzavrieť reklamný kontrakt s agentúrou ClickBank iba preto, aby ste zvyšovali návštevnosť svojich webových stránok. Namiesto toho rozbehnite svoj vlastný affiliate program a spojte sa v rámci neho s ľuďmi, ktorí budú propagovať váš produkt alebo službu. Takýmto spôsobom sa budú zvyšovať príjmy oboch zúčastnených strán a získate nových ľudí do svojho mailing listu.

Aký je však postup pri nachádzaní affiliate partnera a snahe presvedčiť ho, aby propagoval vaše podnikanie? Všetko, čo musíte urobiť, je vytvoriť si podstránku na vašom portáli, ktorá potenciálnym partnerom vysvetlí výhody propagácie vášho produktu. Okrem toho, že ich oboznámite s výškou provízie z každého predaja, podrobne im načrtnite, aké výhody im vyplynú z toho, že budú spájaní s vašou značkou. Na tejto podstránke sprístupnite prihlasovací formulár, aby vás potenciálni affiliate partneri mohli jednoducho kontaktovať. Následne svoju stránku prezentujte jednotlivcom a širšiemu publiku v rámci vášho cieľového trhu.

3. Spoločná registrácia

Táto stratégia generovania návštevnosti súvisí s online reklamou. Jedná sa o proces zhromažďovania nových odberateľov newsletteru spolu s ďalšími majiteľmi webových stránok alebo spoločnosťami, ktoré zbierajú prihlasovacie formuláre od spotrebiteľov. Postup je pomerne jednoduchý. Keď sa používateľ rozhodne prijať ponuku na zápis do e-mailového zoznamu niektorého z účastníkov trhu, súčasne dostane možnosť prihlásiť sa na odber vašich propagačných materiálov.

Spoločná registrácia vám umožní zacieliť sa na konkrétnu demografickú alebo zákaznícku podskupinu. V závislosti od toho, s kým budete spolupracovať, spoločná registrácia môže byť podstatne menej nákladná ako ostatné stratégie online marketingu. Budovanie mailing listu takýmto spôsobom navyše nezávisí od množstva návštevníkov, ktoré generuje vaša vlastná webstránka.

Na poli spoločnej registrácie v súčasnosti pôsobia dvaja dominantní hráči – Opt-Intelligence a CoregMedia, pričom mnohé podniky sa obracajú práve na jedného z nich. Okrem toho sa však na trhu stretnete aj s menšími sľubnými spoločnosťami, akými sú napríklad AfterOffers či BirdDogMedia.

4. E-mail

Priemerná návratnosť investícií do e-mailových kampaní sa iba pred niekoľkými rokmi pohybovala na úrovni približne 4 300%. Táto skutočnosť samotná by vás mala motivovať k tomu, aby ste e-mailový marketing začlenili do svojej kampane aj v nadchádzajúcom období.

Prieskumy dokazujú, že

až 56% zákazníkov omnoho radšej nakupuje v situácii, v ktorej sa cítia jedinečne.

Vaše marketingové e-mailové správy preto musíte prispôsobiť podľa ich očakávaní. E-maily s personalizovanou správou v roku 2016 dokonca zaznamenali mieru otvorenia na úrovni 18,8%, čo je výrazným nárastom v porovnaní s 13,1% pri e-mailoch bez akejkoľvek personalizácie.

Cieľom e-mailového marketingu je konverzia zainteresovaného potenciálneho zákazníka na platiaceho zákazníka, čo dosiahnete prostredníctvom usmernenia návštevníkov vášho webu na predajné stránky. Mieru prekliknutia a konverzie môžete zvýšiť aj tým, že budete v e-mailovej správe propagovať rovnaký produkt ako na stránke, na ktorú odkazuje hypertext uvedený v tomto e-maile.

5. Magnet na zákazníkov

Spoľahlivým magnetom na získavanie zákazníkov je bezplatná ponuka obsahu – elektronická kniha, príručka, prípadová štúdia, online kurz alebo zoznam odporúčaní. Magnet by mal byť taký dôležitý pre riešenie problémov a potrieb vašich potenciálnych zákazníkov, že sa bez neho jednoducho nezaobídu a bez váhania vám zanechajú svoje kontaktné informácie.

magnet na zakaznikov

Magnet na zákazníkov môže mať rôznu podobu, ale predstavuje vám päť tých najúčinnejších, ktoré výrazne prispejú k zvyšovaniu vašej miery konverzie.

 • Zoznam tipov – napr. 5 tipov pre tvorbu kvalitného content marketingu. Stručné zoznamy hodnotných informácií či tipov sa medzi spotrebiteľmi tešia obzvlášť veľkej obľube, pretože sú často zamerané na riešenie špecifického problému. Takýto „cheat sheet“ je zároveň pomerne jednoduché vytvoriť.
 • Bezplatné šablóny. Aj tento magnet je mimoriadne populárnym nástrojom na získavanie nových návštevníkov. Dbajte však na to, aby ponúkané bezplatné výhody nenahrádzali samotné služby alebo produkty vašej spoločnosti. Šablóny môžu byť zostavené v programoch ako Word, Excel a ďalších bežných softvéroch.
 • Bezplatné inštruktážne videá a materiály doručované prostredníctvom denných e-mailov. Povedzme, že členom svojho cieľového publika asistujete s problémom, ktorého riešenie si vyžaduje viacero krokov. Tu sa vám naskytá príležitosť zostaviť inštruktážny materiál vo forme videa alebo prezentácie, ktorý môžete potenciálnym zákazníkom dodávať v priebehu niekoľkých dní.
 • Súbor nápadov. Jedná sa o zbierku testovaných a overených nápadov na pútavé titulky a atraktívne frázy do predmetu e-mailov, ktoré môže návštevník využiť pri hľadaní vlastnej inšpirácie a zjednodušení svojho projektu.
 • Súbor nástrojov. Vytváranie súboru nástrojov môže byť o niečo zložitejšie, ale takýto „tool kit“ je obvykle plný hodnotných zdrojov, v dôsledku čoho sa stáva atraktívnym magnetom pre zákazníkov. Na zostavenie súboru nástrojov môžete použiť už existujúce materiály, príspevky z blogu a ďalší obsah. Bežné súbory nástrojov obsahujú viacero rôznych typov obsahu, ako napríklad elektronické knihy, pracovné harmonogramy, registre a videá.

Zdroj: WordStrem, ThriveHive


Stay connected
Reklama
Najlepšie články
Newsletter
som
Najnovšie články

Najnovšie online články o online svete

Kompletné výsledky firmy Meta + Grafy


6 minútové čítanie

Skupina Meta (Facebook) na konci minulého týždňa uviedla, že za 3. štvrťrok zaznamenala dobré výsledky, stabilný nárast počtu používateľov a najlepšie štvrťročné príjmy v histórií. A hoci stále vynakladá veľké prostriedky do virtuálnej reality, aj v tejto oblasti sa situácia začína vyvíjať o niečo ružovejšie. Najprv k používateľom. Facebook v treťom štvrťroku navýšil počet mesačných […]

Najlepší čas pre uverejňovanie príspevkov na sociálnych sieťach v roku 2023


4 minútové čítanie

Spoločnosť Sprout Social zverejnila svoj každoročný zoznam najlepších časov pre uverejnenie príspevkov v rámci hlavných aplikácií sociálnych médií, na základe analýzy trendov zapojenia viac ako 34 tisíc používateľov spoločnosti Sprout (v priebehu uplynulého roka). Po prvýkrát spoločnosť Sprout poskytla údaje zo služby TikTok, ktoré by mohli poskytnúť ďalšie pomocné usmernenia v širšom marketingovom procese sociálnych […]

Viac článkov, viac informácii, viac reálných skúseností:

ČÍTAŤ VIAC V MAGAZÍNE

Socializujme sa. Dajte nám Like a nič Vám neujde.

[if lte IE 9]>

Vyžiadajte si nezáväzný návrh

Presne viete, čo potrebujete? Pošlite nám vašu predstavu, pripravíme vám nezáväznú ponuku. Neviete či je pre vás najlepší Google, Facebook alebo Instagram? Alebo potrebujete zlepšiť web? Zašlite nám adresu Vašich web stránok, pripravíme vám nezáväzný návrh.