REKLAMA NA FACEBOOKu


Nájdite svojich zákazníkov na najväčšej sociálnej sieti Facebook. Zasiahnite viac ako 1 900 000 Slovákov v cene už od 170,00 € / mes. s garantovaným počtom návštevníkov

1 000 000 zobrazení mesačne? Nech sa páči...

Vyžiadajte si nezáväzný návrh reklamy na Facebooku

Zašlite nám základné údaje o Vašej stránke, prípadne svoju predstavu a my Vám zadarmo pripravíme návrh reklamnej kampane na Facebooku

Email:
Meno:
Telefón:
www:

V programe FB CLICK 1000 je to štandard. Okrem garantovaných 1000 návštevníkov na stránky, môžeme dosiahnúť až jeden milión zobrazení Vašej kampane. A to všetko za 250€ mesačne!

Reklama na Facebooku privádza vysoké počty návštevníkov na stránky v pomerne krátkych časových horizontoch. Pre tento typ reklamy je veľmi dôležitá populatita produktu medzi mladými používateľmi Facebooku. Dobre zvolený text reklamy a vhodný produkt dokáže prudko zvýšiť úpešnosť reklamy a tým priviesť výrazný bonus až do 500% návštevníkov.

Potrebujete viac fanúšikov? Tak ste tu správne!

Toto je výsledok Facebook reklamy na FB stránke nášho klienta. Ide o reálnych fanúšikov, s ktorými klient ďalej pracuje, preto sa výsledok nedostavil okamžite. Práca však prináša výsledky a dnes nám počet fanúšikov narastá tempom 60+ denne!

Reklamný systém Facebooku nie je vyhľadávacia ani obsahová sieť, preto neumožňuje cielenie na kľúčové slová tak ako napr. Reklama Google alebo Etarget. Zobrazuje sa na základe dosiahnutej CTR (click-thru-rate / miera preklikov), preto je veľmi dôležítý vizuál reklamy a produkt, ktorý reklama predáva.

Výhodou Facebook reklamy je jej výborná cieliteľnosť. Vzhľadom na to, že Facebook má k dispozícii dostatok osobných údajov používateľa, dá sa cieliť:

 • podľa veku
 • podľa vzdelania
 • muži / ženy
 • stav (zadaný, slobodný, ženatý...)
 • kľúčové slová, ktoré má používateľ uvedené v profile
 • skupiny, ktorých je členom
 • geograficky na Slovensko
Denne sa takáto reklama môže zobraziť 80 000 - 150 000 krát. Reklama môže obsahovať aj obrázok v rozmere 100 x 72px, čo je výrazným plusom.

Facebook reklama FB CLICK

Garantovaný počet návštevníkov z reklamy na Facebooku s garantovanou cenou za mesiac.

Reklamný program Počet privedených návštevníkov (kliknutí) Celková cena balíka
FB CLICK 500 550 - 750 návštevníkov 170 € + DPH
FB CLICK 1000 1100 - 1300 návštevníkov 250 € + DPH
FB CLICK 2000 2200 - 3000 návštevníkov 450 € + DPH

Prinášame Vám programy FB CLICK pre základnú reklamnú internetovú Facebook kampaň s výnimočnými výhodami:

 • Minimálna dĺžka kampane: 1 mesiac
 • Minimálny počet privedených návštevníkov na stránky: 500 / 1000 / 2000 podľa programu
 • Konečná cena kampane - žiadne ďalšie poplatky za založenie alebo správu kampane
 • Pozn: V prípade ak nedôjde k vyčerpaniu minimálneho počtu návštevníkov počas jedného mesiaca, kampaň bude automaticky pokračovať až do dosiahnutia požadovaného počtu návštevníkov.

Čo pre Vás s reklamou na Facebooku dokážeme urobiť?

Facebook je virálne, živé a dynamické médium a tak k nemu treba aj pristupovať. Reklama na Facebooku nie je najlepšia pre garážové brány, na to je určite lepšia Reklama na Google, avšak napríklad také kabelky vypredáte aj za 170€!

Facebook reklama pre webstránky

Základným typom reklamy na Facebooku je reklama pre externé stránky, teda pre Vašu web stránku. Vytvoríme reklamné texty, pridáme lákavé obrázky, zacielime na vhodné publikum a reklamu spustíme. Vaša kampaň sa bude ľuďom zobrazovať, oni budú klikať a dostanú sa priamo na Vaše web stránky. Úspešnosť je priamo závislá od popularity produktu, obrázku a textu v reklame. Takýto formát reklamy dokáže priviesť cca 10-20% bonus nad rámec predplateného počtu návtevníkov.

Facebook reklama pre Facebook stránky

Zaujímavejšou variantou je cielenie na Vašu Facebook stránku, napríklad takú ako sme vytvorili pre cestovnú kanceláriu CERES: Chorvátsko Online. Takáto stránka nám umožňuje cieliť reklamu priamo na ňu. Budujeme tým fanúšikovskú základňu, čim vytvárame publikum prijímateľov reklamných informácii.

Keď je navyše reklamná informácia na Facebook stránke dostatočne populárna, šíri sa nie len platenými odkazmi ale aj virálne (označené ako "Šírené")

Predstavte si tú silu zásahu, pokiaľ sa jediný Váš príspevok dostal medzi viac ako 116 000 ľudí!

Toto dokáže reklama pre Facebook stránku typu Sponzorovaný Príbeh.

Reklama a Sponzorovaný Príbeh (Sponsored Story)

Sponzorované Príbehy sú zaujímavý typ reklamy, ktorý veľmi výrazne rozšíril možnosti interakcie Facebook stránok s používateľmi. Sponzorované Príbehy sú vysoko interaktívne, zobrazujú informácie o tom, čo majú radi Vaši priatelia a to je najsilnejší virálny parameter. V prenesenom význame uvádzajú: "Tvoj priateľ má rád túto stránku/produkt. A čo ty?". Na rozdiel od Sponzorovaných Príbehov však Reklamy zasahujú výrazne väčšie publikum, pretože nie sú obmedzené len na priateľov Vašich fanúšikov.
Na to, aby sme mohli naplno využiť potenciál reklamy na Facebooku je potrebná kvalitne a s vhodnou periodicitou aktualizovaná Facebook stránka.

Základné typy Sponzorovaných Príbehov:
Príbeh zameraný na získavanie fanúšikov
Príbeh zameraný na propagovanie príspevku
Kombinácie rozšírených nastavení.

Samozrejme, získavanie fanúšikov je najdôležitejšie, ale cesta k fanúšikom vedie aj cez interakciu ľudí s Vašimi spropagovanými príspevkami. Propagované príspevky dosahujú približne nižšiu mieru konverzie na fanúšika, prinášajú však veľa ďalších akcii iného typu, napr. zobrazenie obrázku v reklame, Like pre obrázok v reklame, Like pre príspevok...
Vďaka tomu dosahujú výrazne vyššiu mieru prekliku (CTR), čo vedie okrem vyššieho dosiahnutého bonusu kampane aj k rozšíreniu publika kampane.

Základným rozdielom medzi nimi je, či používateľ dostane možnosť priamo v reklame dať Like len Vašej stránke, alebo aj konkrétnemu príspevku + možnosť zdieľať príspevok alebo ho komentovať.


Reklama na získanie fanúšikov                             Reklama na propagovanie príspevku

Čím úspešnejší je každý Váš príspevok, tým lepšie výsledky dosiahne ten ďalší. Samozrejme, nie je to pravidlo, vždy záleží od konkrétneho príspevku, je to ale výborný spôsob práve na budovanie fanúšikovskej základne. Reklamy na Facebooku môžu čerpať spoločný balík, preto v každom prípade najvýhodnejšie zapojiť do kampane všetky dostupné typy reklám. Tie, ktoré budú najúspešnejšie sa budú zobrazovať najviac.

Najväčšou výhodou reklám vedených na Facebook stránky je až 6x vyšší počet kliknutí ako u reklám vedených na webstránky v rámci rovnakého programu. Tak Vám reklama na Facebook stránku FB CLICK 1000 môže priviesť až 6000 návštevníkov Vašej Facebook stránky - a mnohí z nich sa stanú fanúšikmi.


© GoUP - Reklama na Internete. Prevádzkovateľom služby je spoločnosť CERES® Slovakia spol. s r.o.. Spolupráca s tretími stranami. Google+