GoUP - Reklama na Internete

Vyžiadajte si nezáväzný návrh

Presne viete, čo potrebujete? Pošlite nám vašu predstavu, pripravíme vám nezáväznú ponuku. Neviete či je pre vás najlepší Google, Facebook alebo Instagram? Alebo potrebujete zlepšiť web? Zašlite nám adresu Vašich web stránok, pripravíme vám nezáväzný návrh.

Vyžiadajte si
NEZÁVÄZNÝ NÁVRH

6 spôsobov ako zvýšiť úspešnosť SEO marketingu

Dalibor Ďuračka 26.07.2017    Kategórie: SEO
6 spôsobov ako zvýšiť úspešnosť SEO marketingu

Efektívne využitie SEO marketingu by vás už za 18 mesiacov malo dostať priamo ku vášmu cieľu.

SEO (optimalizácia pre vyhľadávače) je pre podnikateľa nenahraditeľným nástrojom. Dá sa použiť aj v situácii, keď nemáte dostupný obrovský rozpočet – nemusíte totiž platiť za každé prekliknutie ako v prípade platených marketingových programov. V každej situácii je vhodnou voľbou pre zvýšenie popularity vašej značky. Užívatelia často pripisujú vodcovstvo práve tým spoločnostiam, ktoré sú najlepšie hodnotené. SEO poskytuje každému podnikateľovi možnosť za rovnakých podmienok konkurovať aj tým najväčším spoločnostiam. Predstavte si, že by to takto fungovalo aj s televíznou reklamou!

SEO je rozhodne atraktívnou marketingovou stratégiou. Dalo by sa teda predpokladať, že každý podnikateľ sa po nej vrhne bez váhania. To však vo všeobecnosti vôbec neplatí. Pravdou je, že SEO je medzi malými podnikmi stále tou najmenej využívanou marketingovou stratégiou.

Dôvodov pre ignoranciu tak mocného nástroja je mnoho. SEO je neznáme, neisté a potrebuje čas. Úspešné zvládnutie tejto stratégie si vyžaduje isté technické zručnosti a dôslednú dlhodobú snahu. Výsledky boli doteraz do istej miery nepredvídateľné. To vedie spoločnosti k nepravidelným a nárazovým investíciám do SEO programov, čo v konečnom dôsledku škodí celému princípu.

Nedostatok poznatkov

Spoločnosti sa o SEO vyjadrujú ako o „čiernej skrinke“ – plnej neistoty. Mnohé z nich majú určitú predstavu o faktoroch, ktoré ovplyvňujú kvalitu SEO marketingu. Patria sem napríklad linkbuilding (budovanie spätných odkazov), tvorba obsahu, využívanie sociálnych sietí, pozitívne skúsenosti užívateľov. Spoločnostiam však často chýba konkrétna stratégia a predstava o tom, akú veľkú váhu majú jednotlivé faktory v budovaní úspešnej kampane. Nemôžete sa spoliehať na to, že Google prezradí tajomstvá svojho tajného algoritmu pre úspech. Potrebujete teda plán B, ktorý vám prinesie takú návratnosť investícií, akú si želáte.

Podnikatelia by najradšej videli výsledky svojej snahy čo najskôr, avšak úspešné SEO si vyžaduje postupné a dôsledné dlhodobé plánovanie. Spoločnosti by do takejto stratégie investovali oveľa ochotnejšie, keby mali nejakú záruku o jej úspešnosti. Nanešťastie sa im za úspech SEO kampane nemôže nikto zaručiť.

Riešením je štruktúrovaný program SEO, založený na štatistických údajoch.

Príklady spoločností, ktoré úspešne zvládli svoju SEO kampaň, nám ukazujú, že optimálna stratégia sa dá dosiahnuť jedine štruktúrovaným prístupom a využitím rôznych štatistických údajov. Ponúkame vám 6 podmienok štruktúrovaného SEO plánu, ktorý vám pomôže zvýšiť úspešnosť SEO marketingu.

1. Pochopte vyhľadávacie správanie vašej cieľovej skupiny

V prostrediach B2C a B2B sa najviac rozhodnutí o nákupe začína tým, že zákazník vyhľadáva informácie o probléme, ktorý chce vyriešiť. Potrebujete porozumieť, aké výrazy používajú vaši zákazníci v jednotlivých fázach svojej nákupnej cesty. Isté výrazy môžu používať pri vyhľadávaní informácií a úplne iné vo fáze, keď sa rozhodujú o konkrétnom nákupe. Zmapujte teda výrazy použité v jednotlivých fázach nákupného procesu. Ak sa k vášmu podniku zákazník nedostal už vo fáze vyhľadávania informácií, nenarazí na vašu ponuku ani pri rozhodovaní o nákupe.

2. Zoraďte kľúčové slová podľa dôležitosti

Pravdepodobne nevyhráte na všetkých frontoch. Vytvorte si teda rebríček vyhľadávaných pojmov podľa dôležitosti na základe troch faktorov:

1. Význam pre váš produkt alebo službu

2. Počet vyhľadávaní konkrétneho výrazu

3. Konkurencia

3. Zriaďte si „Mapu stránky“

Vytvorte pre svoje SEO tzv. „Mapu stránky“ (stránky druhej úrovne), ktoré budú zabezpečovať stupňovité vyhľadávanie kľúčových slov. Zo začiatku sa sústreďte na dlhšie reťazce, ktoré možno nemajú vysokú frekvenciu vyhľadávania. Postupne sa presuňte ku konkurenčnejším frázam, ktoré vyhľadáva veľký počet ľudí.

4. Určte si ciele

Čo je konečným cieľom všetkých podnikov a akú úlohu v jeho dosiahnutí hrá SEO? Určte si svoje vlastné ciele na základe cieľového hodnotenia vašej stránky, ktoré budú výsledkom použitých kľúčových slov. Vaše ciele by mali zahŕňať hodnotenie vašej stránky vo vyhľadávaniach, návštevnosť a podnikateľské výsledky ako aj zvyšovanie predajov a počtu potenciálnych zákazníkov. Vyššie hodnotenie v rámci vyhľadávania by vám malo zabezpečiť väčšiu návštevnosť. A ak ste sa sústredili na vhodné kľúčové slová, mali by ste sa tiež dopracovať k lepším podnikateľským výsledkom.

5. Držte sa svojho plánu

Celá Vaša stratégia by mala pôsobiť jednoliatym a uhladeným dojmom. Prispôsobte svoju stránku kľúčovým slovám, na základe ktorých k sebe plánujete prilákať zákazníkov.

1. Doladenie technických záležitostí: Je vaša stránka dobre zindexovateľná? Vyhýbajte sa príliš veľkej grafike, flashu a javascriptu a zabezpečte indexovateľnosť svojej stránky.

2. On-page optimalizácia: Venujte pozornosť obsahu svojej stránky. Ubezpečte sa, že zodpovedá problémom a požiadavkám, ktoré zákazníci zadali do svojho vyhľadávania.

3. Off-page optimalizácia: Všetky vaše vzťahy s verejnosťou, ďalšie stránky, ktoré o vás rozprávajú a vaše profily na sociálnych sieťach by vám jednotne mali pomáhať dosiahnuť prevahu v oblasti, v ktorej chcete vynikať.

6. Merajte a dolaďujte

Dosahovanie všetkých svojich cieľov kontrolujte s mesačnou pravidelnosťou. Nie častejšie, niektoré krátkodobé údaje môžu byť zavádzajúce. Sledujte, ako sa vám darí v zvyšovaní svojho hodnotenia, návštevnosti a výsledkov. Porovnávajte svoj progres, so situáciou konkurencie. Dolaďujte svoju stratégiu za pochodu. Exitujú nástroje, ktoré vám pomôžu pochopiť následky jednotlivých taktík v rámci SEO – používajte ich a svoje snaženie zamerajte vhodným smerom.

SEO si vyžaduje dlhodobú a dôslednú snahu. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od konkurencieschopnosti prostredia, v ktorom sa pohybujete. Vo väčšina prípadov vám však už nepretržitá snaha po dobu 18 mesiacov prinesie požadované výsledky. To je relatívne krátka doba, obzvlášť keď vás na jej konci budú zákazníci vnímať, ako jednu z popredných spoločností v danej oblasti.

Zdroj: Searchenginewatch, Powerdigitalmarketing


Najnovšie články
6 spôsobov ako zvýšiť úspešnosť SEO marketingu
LinkedIn ako cesta k vášmu ďalšiemu obchodnému kontaktu
Ako postupujete v prípade, že potrebujete nadviazať kontakt s novým človekom či spoločnosťou? V relatívne dávnej minulosti bol jediným spôsobom telefonát. Ak sa jednalo o dôležitéh [...]
6 spôsobov ako zvýšiť úspešnosť SEO marketingu
Spôsoby, ktorými zvýšite svoju prítomnosť v online prostredí
Nedávne zmeny v algoritmoch internetových vyhľadávačov a sociálnych sietí sú faktorom, na ktorý majú online marketéri iba minimálny vplyv. Existuje však niekoľko spôsobov, ktorými [...]
6 spôsobov ako zvýšiť úspešnosť SEO marketingu
Ako vytvoriť marketingový magnet, ktorým prilákate návštevníkov a získate zákazníkov
Každý nový návštevník vašej webstránky, bohužiaľ, nie je ochotný okamžite pristúpiť k nákupu vášho produktu. Práve naopak, s novými potenciálnymi zákazníkmi si potrebujete vybudova [...]
6 spôsobov ako zvýšiť úspešnosť SEO marketingu
Ako zvýšiť predaje pomocou optimalizácie nákupnej cesty zákazníkov
Jednou z najúčinnejších stratégií podnikateľov pri zvyšovaní príjmov je optimalizácia miery konverzie. Nanešťastie ju však väčšina marketérov využíva nesprávnym spôsobom. Kanadská [...]
6 spôsobov ako zvýšiť úspešnosť SEO marketingu
5 spôsobov, ktorými zdokonalíte váš obsahový marketing
Ak si myslíte, že vám stačí z času na čas uverejniť príspevok na blogu a dúfať, že takto dosiahnete požadované výsledky, mali by ste prehodnotiť vašu stratégiu obsahového marketing [...]
6 spôsobov ako zvýšiť úspešnosť SEO marketingu
7 spôsobov, ktorými vzbudíte záujem ešte pred spustením vášho podnikania
Počas dlhých mesiacov či dokonca rokov ste tvrdo pracovali. Vaše podnikanie naberá reálnu podobu. Je veľmi pravdepodobné, že ste nervózni a kladiete si otázku, či má váš start-up s [...]

Novinky zo sveta online marketingu na našom GoUP blogu. Inšpirujte sa.

GoUP