--> 5 spôsobov, ktorými môžu slová uškodiť vášmu marketingu • GoUP

5 spôsobov, ktorými môžu slová uškodiť vášmu marketingu

Redakcia 08.03.2019 7 minútové čítanie    Kategórie: Reklama na Internete
5 spôsobov, ktorými môžu slová uškodiť vášmu marketingu

Ak váš marketing nie je dostatočne zaujímavým a neprihovára sa k správnemu cieľovému publiku, tak s veľkou pravdepodobnosťou nebude prinášať výsledky, ktoré očakávate. Inak povedané, jednoducho prerobíte na svojich investíciách do marketingu a prídete o zisky z predajov. To si nemôže dovoliť žiadny majiteľ spoločnosti.

Slová majú veľký význam a pri budovaní odkazu vašej marketingovej kampane a musíte ich používať s rozumom. Skúsený copywriter môže vytvoriť odkazy, ktoré efektívne komunikujú zámer podniku a motivujú členov jeho cieľového publika k tomu, aby aktívne interagovali so spoločnosťou. Ako sa však zachovať v prípade, že si nemôžete dovoliť najať profesionálneho copywritera? Čo ak máte pochybnosti o tom, že váš súčasný copywriter nie je tým najlepším?

Našťastie existuje množstvo teórií, ktoré môžete aplikovať a viacero nástrojov, ktoré môžete použiť pri písaní vlastných marketingových odkazov. Práve pomocou nich sa môžete ubezpečiť o tom, že copywriter vašej spoločnosti odvádza kvalitnú prácu.

Predstavujeme vám päť spôsobov, ktorými môžu slová zničiť celý váš marketing a tiež jednoduché možnosti, ako to môžete napraviť.

1. Použili ste príliš veľa slov

Prevedený výskum zistil, že ľudia dokážu vo všeobecnosti udržať pozornosť na jednom objekte iba po dobu ôsmich sekúnd. Často preto nemáte dostatok času na to, aby ste svojmu publiku povedali všetko, čo ste plánovali. Situácia je dokonca ešte náročnejšia, keď je vaše cieľové publikum tvorené mladými ľuďmi. Príslušníci generácie milénia sa totiž dokážu na jednu reklamu zameriavať iba po interval piatich sekúnd.

V konečnom dôsledku by ste sa mali dopracovať k tomu, že zo svojho marketingového odkazu či sloganu vyškrtnete každé slovo, ktoré tam nie je potrebné. V opačnom prípade riskujete, že investujete neprimerane veľa času a peňazí do marketingového odkazu, ktorý začnú ľudia ignorovať ešte predtým, ako uvidia výzvu k akcii. Je nevyhnutné, aby ste sa k podstate svojho odkazu dostali čo najrýchlejšie. Tu sú tri spôsoby, ako to urobiť:

  • Odstráňte zo svojho odkazu slová, ktoré plnia úlohu vaty. Slová ako „naozaj“, „to“ a „veľmi“ by mali byť vymazané bez milosti. Necíťte s nimi zľutovanie. Okamžite ich odstráňte.
  • Nedovoľte, aby sa vaše publikum nudilo alebo podliehalo rozptýleniam iba preto, že sa snažíte vyrozprávať dlhý a dojímavý príbeh. Ak sa text nezhoduje s konečným cieľom marketingu, zbavte sa ho. Pamätajte na to, že máte k dispozícií iba päť až osem sekúnd – nemrhajte nimi.
  • Stručný odkaz je takmer stále pútavejší. Keď už máte napísaný váš odkaz, vezmite si červené pero a odstráňte aspoň 30% z doterajšieho rozsahu. Vaším cieľom by malo byť zbaviť sa značného podielu vášho textu. Časti, ktoré neprejdú vaším výberom, pravdepodobne neobsahujú vaše najpútavejšie odkazy. Nakoniec vám ostane slogan či reklama, ktorá vám skutočne pomôže dosiahnuť vytýčené výsledky.

2. Použili ste žargón

Veľké slová a žargón (slangová alebo hovorová reč určitej spoločenskej vrstvy; odborný jazyk) sú iba veľmi zriedkavo vhodnými jazykovými prostriedkami pre reklamy a marketingové materiály – s výnimkou situácie, keď pôsobíte vo vysoko technickom alebo regulovanom priemysle. Dokonca aj v takom prípade vaše publikum pravdepodobne uprednostní, ak žargón zo svojho jednania vynecháte. V opačnom prípade môžete pôsobiť dojmom, že sa snažíte až príliš.

Jedným z najdôležitejších faktorov pri písaní účinných marketingových odkazov je plné pochopenie vášho publika a produkovanie obsahu, s ktorým sa jeho členovia stotožnia. Nezáleží na tom, či máte obľúbenú frázu alebo slovo. Určite nechcete, aby sa potenciálni zákazníci pri čítaní vašich marketingových správ cítili trápne či v pomykove.

Jedná sa totiž o zaručený spôsob, ktorým prídete o predaje.

Po dopísaní skontrolujte celý svoj odkaz, vyhľadajte v ňom žargón alebo zbytočne veľké slová. Vylepšujú tieto slová vaše posolstvo a zvyšujú jeho význam pre publikum, alebo iba rušia čitateľa? Pokiaľ žargón a veľké slová nepatria medzi srdcové záležitosti členov vášho cieľového publika, radšej ich nahraďte jednoduchšími výrazmi.

3. Použili ste nesprávne zámená

Veľké marketingové odkazy hovoria o publiku, nielen o spoločnosti, ktorá stojí za ponúkanými produktmi alebo službami. Vo vašom marketingu by ste preto mali omnoho častejšie používať zámená v druhej osobe (vy/ty, vaše/tvoje – záleží na tom ako máte nastavenú komunikáciu s vašimi zákazníkmi) ako zámená v prvej osobe (ja, moja, my, naša).

Pravdou je, že na vás nikomu nezáleží. Spotrebiteľov zaujíma iba to, ako im vaše produkty a služby uľahčia ich život. A práve táto teória je jedným zo základných kameňov marketingu: „Váš produkt alebo služba je omnoho menej dôležitá ako jej schopnosť plniť priania vašich zákazníkov.“ Ak vaša marketingová kampaň hovorí iba o vás, veľmi rýchlo zlyhá.

Ak chcete tento problém vyriešiť, prečítajte si váš marketingový text a hľadajte v ňom každý prípad, keď ste použili zámeno v prvej osobe. Alebo ste uprednostnili tému vašej spoločnosti pred diskusiou o potrebách a požiadavkách svojich spotrebiteľov. Následne sa zamyslite nad tým, akým spôsobom by ste mohli upriamiť pozornosť na jednotlivých zákazníkov. Svoju spoločnosť prezentujte tak, aby bolo hneď jasné, v akom smere prináša prospech spotrebiteľom.

Vaša spoločnosť možno zamestnáva 300 obchodných zástupcov pre styk s verejnosťou, ale prečo by to malo zaujímať samotného spotrebiteľa? Toto číslo samo o sebe je bezvýznamné, kým mu nedáte zmysel. Namiesto toho radšej uveďte, že čas čakania na vašej zákazníckej linke je mimoriadne krátky, pretože vždy je na druhej strane niekto, kto sa môže venovať každému zákazníkovi. Pamätajte na to, že váš marketing by sa nemal zameriavať iba na vlastnosti vášho podniku, ale aj na jeho výhody.

4. Použili ste trpný rod slovies

Keď investujete do reklamného alebo marketingového textu, zvyčajne chcete, aby viedol k nejakej konkrétnej akcii zo strany publika. Preto samozrejme nemôžete zabudnúť na samotnú výzvu k akcii, vďaka ktorej sa vaši zákazníci rozhýbu. Výsledky vašej marketingovej kampane však môže ohroziť aj zdanlivo bezvýznamná chyba – používanie trpného rodu slovies, namiesto činného.

Keď sa jedná o sloveso v trpnom, alebo pasívnom tvare, predmet vety iba nečinne prijíma činnosť slovesa:

  • Napríklad: iPhone bol predstavený spoločnosťou Apple.
  • V činnej, teda v aktívnej vetnej skladbe je to však práve predmet vety, ktorý vykonáva činnosť slovesa napríklad: Apple predstavil iPhone.

Chcete, aby ľudia na základe vašej reklamy konali alebo iba premýšľali o tom, že podniknú túto akciu? Ak chcete vyvolať aktívnu odpoveď od publika, musíte používať slovesá v činnom rode.

Zbavovanie sa tohto problému si bude vyžadovať novú formuláciu vašich viet. Prečítajte si svoje reklamné texty, hľadajte slovesá v trpnom rode a nahrádzajte ich činnými vetnými skladbami vždy, keď je to možné. Pamätajte na to, že ak bude mať vaša výzva k akcii nádych naliehavosti, výsledky vášho podnikania budú omnoho pozitívnejšie. Nenavrhujte zákazníkom akciu, dožadujte sa jej – hneď!

5. Nepoužili ste emotívne slová

Vplýva vaša reklama na emocionálne stránky publika? Ak nie, výsledky vášho marketingu budú slabšie ako v prípade, keby ste svojimi odkazmi vyvolávali úprimné emocionálne reakcie. Reklamný slogan, ktorý v zákazníkoch vyvolá emocionálnu odozvu, je takmer stále úspešnejší ako ten, ktorému sa to nepodarí. Prečo? Pretože väčšina nákupných rozhodnutí je aspoň do istej miery ovplyvnená emóciami.

emotívne aspekty v reklame

Emocionálne spúšťače zahŕňajú strach, vinu, komfort, súťaživosť, dôveru a ďalšie.

Tento problém môžete vyriešiť jednoducho tak, že pri písaní reklám budete myslieť na výhody, ktoré váš produkt či služba prinesie spotrebiteľom. Posúďte, ktoré výhody majú potenciál ovplyvniť emócie vašich zákazníkov a tvorte reklamy, ktoré sú na týchto výhodách postavené.

Myslite dopredu

Možno nemáte dostatok finančných prostriedkov na to, aby ste si najali profesionála, ktorý bude písať vaše reklamné slogany. Napriek tomu by ste však mali disponovať dostatočným odhodlaním na to, aby ste svoj marketing zdokonalili vyššie uvedenými piatimi odporúčaniami. Ak sa vám podarí eliminovať všetky prezentované nedostatky, dočkáte sa omnoho vyššej návratnosti vašich investícií do marketingu.

Zdroj: Lifestyletradie, Businessue


Stay connected
Aktuálne najčítanejšie
Reklama
Najlepšie články
Newsletter
som
Najnovšie články

Najnovšie online články o online svete

Ako udeliť prístupy do Google Ads a Google Analytics?


2 minútové čítanie

Ešte predtým, ako začneme spoluprácu, potrebujeme vidieť stav vašich reklamných účtov a výsledkov webu, aby sme zanalyzovali problémy a nedostatky, a navrhli efektívne riešenie. Prístupy potrebujeme zvyčajne do účtov Google Ads a Google Analytics. Neviete, ako nám tieto prístupy udeliť? Je veľa spôsobov, ale my vám ukážeme tie najjednoduchšie: Udelenie prístupov do reklamného účtu Google […]

Čo sú to Rich Snippety a štrukturované dáta? Prečo ich používať?


8 minútové čítanie

Najprv si povieme, čo sú to Rich Snippety a potom si vysvetlíme, ako je ich možné na webovej stránke implementovať. Čo sú to Rich Snippety? Rich Snippety (tiež známe ako „Rich results“) sú bežné výsledky vyhľadávania Google so zobrazenými doplňujúcimi údajmi. Tieto doplňujúce údaje sa zvyčajne získavajú zo štruktúrovaných údajov, ktoré sú zapísané v HTML kóde webovej stránky. Medzi bežné […]

Viac článkov, viac informácii, viac reálných skúseností:

ČÍTAŤ VIAC V MAGAZÍNE

Socializujme sa. Dajte nám Like a nič Vám neujde.

[if lte IE 9]>

Vyžiadajte si nezáväzný návrh

Presne viete, čo potrebujete? Pošlite nám vašu predstavu, pripravíme vám nezáväznú ponuku. Neviete či je pre vás najlepší Google, Facebook alebo Instagram? Alebo potrebujete zlepšiť web? Zašlite nám adresu Vašich web stránok, pripravíme vám nezáväzný návrh.