--> 3 dôvody, prečo by ste mali zaviesť agilný marketing • GoUP

3 dôvody, prečo by ste mali zaviesť agilný marketing

Redakcia 11.04.2018    Kategórie: Nezaradené
3 dôvody, prečo by ste mali zaviesť agilný marketing

Je agilný marketing („agile marketing“) jedným z vašich cieľov na rok 2018? Ak nie, mali by ste zvážiť svoje priority. Agentúry Workfront a MarketingProfs v roku 2016 previedli prieskum, ktorého výsledky naznačujú, že až 41% marketérov už využíva alebo plánuje využívať agilný prístup k marketingu v rámci nasledujúcich piatich rokov.

Agentúra Workfront charakterizuje agilný marketing ako „taktický marketingový prístup, v rámci ktorého marketingové tímy identifikujú a zameriavajú svoju snahu na vysoko hodnotné projekty, spoločnými silami ich realizujú, analyzujú vplyv svojej kampane a postupom času sústavne zlepšujú svoje výsledky“. Jedná sa o proces, ktorý poskytuje možnosť okamžitej aplikácie, testovania a spoznávania nových marketingových stratégií a v prípade potreby dovoľuje marketérom veľmi rýchlo zmeniť bod svojho záujmu. Rozhodnutia v rámci agilného marketingu sú založené na údajoch a výsledkoch, nie na názoroch a konvenčných postupoch.

Roy Huhta ktorý je produktovým riaditeľom mediálnej a marketingovej agentúr West Cary Group, vysvetľuje: „Uplatňovaním princípov a postupov agilného marketingu vo vašom podnikaní zúročíte hodnotu, ktorá bola preukázaná v rámci fungovania softvérového priemyslu a je ideálne zosúladená s potrebami marketérov. Pomocou budovania agilného podnikateľského plánu sa vám podarí zabezpečiť, že budete neustále maximalizovať a optimalizovať svoje investície do marketingovej kampane.“

Ponúkame vám niekoľko ďalších dôvodov, prečo by ste mali zvážiť uplatnenie agilného marketingu vo vašom podnikaní v priebehu nastávajúceho roka.

1. Udržíte krok s trhom

Všetci by sme uvítali, keby sa trh a podnikanie našich konkurentov vyvíjalo v súlade so štvrťročným plánovacím cyklom. Sme si však vedomí, že takto to nefunguje. A marketéri sa s tým musia vyrovnať. Softvérový developer Wrike nedávno zrealizoval štúdiu v oblasti agilného marketingu, ktorá hovorí o tom, že až pre 26% marketérov je najväčšou výzvou udržiavanie kroku s neustále sa meniacim dynamickým trhom a rovnako rýchlo napredujúcimi konkurentmi.

Spoločnosti, ktoré si osvoja postupy agilného marketingu, veľmi rýchlo zistia, že takýmto spôsobom sa im bude dariť omnoho rýchlejšie prispôsobovať premenlivým podmienkam a rozvíjať svoje podnikanie.

V rámci agilného marketingu totiž neplánujete svoju činnosť na mesiace či roky, ale na týždne.

Namiesto zostavovania komplexných plánov, ktoré je z dlhodobého hľadiska iba veľmi náročné realizovať, agilní marketéri sa zameriavajú na flexibilné krátkodobé plány týkajúce sa ich projektov a príslušných testov. Jednotlivé projekty sú rozdelené na menšie celky a každému celku sa postupne venuje celý marketingový tím. Takéto tímy sa podľa potreby stretávajú aj každý deň a rozvrhujú svoju činnosť v súlade s meniacimi sa trhovými podmienkami a novými informáciami, ktoré získajú priebežnou analýzou výsledkov svojho úsilia.

Ken Wincko, ktorý je viceprezidentom marketingu v spoločnostiach Cision a PR Newswire, poznamenal: „Obrovskou výhodou agilného marketingu je možnosť reaktívne prispôsobiť svoje operácie, zmeniť zameranie a prehodnotiť smerovanie marketingovej stratégie v reálnom čase. Tradičný marketing sa totiž spolieha na štvrťročné či polročné správy, na základe ktorých následne posudzujeme, ktoré naše úsilie prinieslo konkrétne ovocie a čo sa vôbec neuchytilo. Takýto postup je však neprimerane časovo náročný. V súčasnosti našu marketingovú stratégiu prispôsobujeme takmer každý týždeň. Riadime sa výsledkami našich priebežných analýz a takýmto spôsobom pohotovo ovplyvňujeme náš uverejňovaný obsah a výkonnosť webstránok.“

Jason Weamer, ktorý je zakladateľom digitálnej agentúry Visual Identity Group, si obľúbil agilný marketing z toho dôvodu, že mu umožňuje eliminovať riziko vyplývajúce z veľkých a dlhodobých rozhodnutí. Ďalej povedal: „Keď máte možnosť priebežne aplikovať a testovať svoje stratégie, vyhnete sa obrovskej investícii, ktorá sa môže v konečnom dôsledku ukázať neúspešnou. Namiesto toho tvoríte svoju kampaň postupne, reagujete na zmeny okolo seba a sústavne získavate nové lekcie.

2. Získate lepší prehľad o vašich prioritách

Olga Noha, ktorá je na čele marketingu softvérovej spoločnosti bpm’online, poznamenala: „Využívanie princípov agilného marketingu nám umožňuje lepšie plánovať našu kampaň a určovať priority. Každý člen nášho tímu má takýmto spôsobom prístup k najaktuálnejším informáciám a dokáže identifikovať všetky prekážky skôr, ako sa stanú závažnými problémami. Celý tím rozumie našim prioritám a úlohám, ktoré sme si naplánovali na daný týždeň. To našim zamestnancom pomáha zvyšovať ich sústredenie a výkon.

Keď plánujete a analyzujete svoju činnosť ako jednoliaty tím, je pre vás omnoho ľahšie komunikovať medzi sebou a určovať smerovanie vašich projektov.

Jascha Kaykas-Wolff, ktorý je hlavným marketingovým riaditeľom spoločnosti Mozilla a autorom knihy „Growing Up Fast: How New Agile Practices Can Move Marketing And Innovation Past The Old Business Stalemates“, tvrdí: „Agilný prístup pomáha prekonávať dva kľúčové problémy v komunikácii, ktorým čelí takmer každá spoločnosť. Mnoho podnikov nedokáže jasne vymedziť svoje priority a nie je schopných správne odhadnúť čas potrebný na realizovanie jednotlivých projektov. Prvotným účelom agilného systému je zjednodušenie zdieľania priorít medzi jednotlivými tímami spoločnosti a jej akcionármi. Tento prístup však zároveň vedie k trénovaniu marketérov, ktorí postupne zisťujú, ako správne odhadnúť čas potrebný na realizáciu konkrétnych úloh.“

3. Váš tím bude spokojnejší

Správa časopisu Harvard Business Review Analytic Services hovorí o tom, že

agilný prístup k vývoju softvéru môže mať za následok zvýšenie spokojnosti zamestnancov až o 20%.

Rovnaká situácia prevláda aj v agilnom marketingu. Štúdia spoločnosti Wrike dokonca tvrdí, že podniky, ktoré vo veľkej miere uplatňujú agilný marketing, sú omnoho spokojnejšie so spôsobom realizácie svojich operácií ako podniky, ktoré agilný prístup úplne ignorujú.

Agilný marketing výrazne zlepší riadenie vášho podniku a prispeje k prehlbovaniu vzájomnej spolupráce medzi jednotlivými zložkami vašej spoločnosti. Okrem toho však povedie k zaznamenávaniu častejších a hodnotnejších úspechov.

Weamer ďalej povedal:

Zamestnanci získavajú zadosťučinenie z toho, že ich práca je hotová a jej výsledky vstupujú do praxe už v krátkom časovom horizonte. To sa nedá porovnať s tradičným modelom, v rámci ktorého sa trvanie projektov neustále predlžuje a výsledky sú často v nedohľadne.“

Zdroj: Get2Growth, LeadingAgile


Najnovšie články

Ako propagovať produkty v online prostredí, keď vám to Facebook a Google nedovolia

Aký prístup zvolíte v rámci svojej marketingovej strategie v prípade, že vám služba Facebook a služba Google Ads zamietnú reklamy? Takúto otázku si často kladú majitelia podnikov v rámci odvetví priemyslu, ktoré nie sú v súlade so smernicami spoločností Google a Facebook týkajúcimi sa reklamy na ich stránkach. Najčastejšie sa jedná o spoločnosti, ktoré sa venujú predaju elektronických cigariet, vaporizérov a podobných […]

Socializujme sa. Dajte nám Like a nič Vám neujde.

[if lte IE 9]>

Vyžiadajte si nezáväzný návrh

Presne viete, čo potrebujete? Pošlite nám vašu predstavu, pripravíme vám nezáväznú ponuku. Neviete či je pre vás najlepší Google, Facebook alebo Instagram? Alebo potrebujete zlepšiť web? Zašlite nám adresu Vašich web stránok, pripravíme vám nezáväzný návrh.