SEO - Optimalizácia pre vyhľadávače

Potrebujete zvýšiť svoje pozície v prirodzených výsledkoch vyhľadávania? SEO - Optimalizácia pre vyhľadávače je riešením pre Vás. Vydajte sa na cestu systematického budovania Vašej pozície bez rizika: GoUP SEO platíte až keď sa to podarí.

SEO - Optimalizácia pre vyhľadávače

Úroveň optimalizácie webstránok určujú viaceré parametre, ktoré vyhľadávače berú do úvahy a na ich základe hodnotia stránky. Tieto parametre sa delia na OnPage a OffPage parametre. Majú významnú váhu na celkové umiestnenie stránok, preto je potrebné venovať veľkú pozornosť obom.

OnPage optimalizácia

OnPage parametre sú faktory, ktoré môžeme ovplyvniť priamo vo Vašich stránkach. To znamená zdrojový kód upraviť a prispôsobiť tak, aby v ňom vyhľadávače našli to, čo požadujeme.
OnPage optimalizácia spočíva v hĺbkovej analýze Vašich stránok do druhej úrovne. Výstupom optimalizácie je protokol, obsahujúci všeobecné informácie o stave stránok, ich pozíciach a všeobecných nedostatkoch. Ďalej protokol obsahuje podrobné inštrukcie k zmenám, ktoré je potrebné vykonať aby boli stránky optimalizované pre vyhľadávače z hľadiska zdrojového kódu. Náš administrátor potom dohliada na implementovanie zmien vo Vašich stránkach.

Optimalizovaná stránka znamená dobrý základ. Umožní spustiť proces budovanie OffPage parametrov, ktoré v podstatnej miere ovplyvnia konečné umiestnenie Vašich stránok vo vyhľadávačoch.

OffPage optimalizácia

Cieľom OffPage optimalizácie je vytvorenie "siete" spätných odkazov na Vaše stránky na Internete. Voľba stránok, ktoré na Vás budú odkazovať a na ktoré budete odkazovať Vy je veľmi dôležitá a v rámci OffPage optimalizácie dlhodobo budujeme spätné odkazy na Vaše stránky. OffPage optimalizácia je dlhodobý proces, ktorý trvá 3-6 mesiacov a na konci ktorého máme k dispozícii výsledok optimalizácie.

Optimalizácia pre vyhľadávače SEO10

Servisný poplatok za jedno kľúčové slovo: 55€ + DPH.
Úspešné umiestnenie zvoleného výrazu na prvej stránke výsledkov vyhľadávania Google do 10. pozície: 590€ + DPH

Optimalizácia pre vyhľadávače SEO3

Servisný poplatok za jedno kľúčové slovo: 99€ + DPH.
Úspešné umiestnenie zvoleného výrazu do tretej pozície na prvej stránke výsledkov vyhľadávania Google do 3. pozície: 890€ + DPH.
Pozn.: SEO3 je možné objednať len pre výrazy, ktoré majú aktuálnu pozíciu lepšiu ako 11. Uvedené poplatky sú jednorazové.

Kontaktujte nás

© GoUP - Reklama na Internete. Prevádzkovateľom služby je spoločnosť CERES® Slovakia spol. s r.o.. Spolupráca s tretími stranami. Google+