Reklama InText

Využite nový reklamný formát v článkoch na najznámejších portáloch ako pravda.sk, sme.sk a etrend.sk

Reklama InText - vysoká efektivita za nízku cenu

Intextová reklama je založená na princípe podávania reklamného odkazu cez podčiarknuté slovíčka v texte článku. Jednou s najväčších výhod intextovej reklamy oproti bannerovej je niekoľkonásobne vyššia CTR (pomer preklikov a zobrazení inzerátu). Väčší počet klikov dosahuje vďaka zakomponovania do hlavného obsahu stránky, a to atraktívnym a minimálne obťažujúcim spôsobom.

Formát reklamy InText

Užívateľom nachádzajúcich sa na stránke s implementovanou intextovou reklamou sa v článkoch podčiarknu slová, ktoré sú relevantné k reklame. Takto zvýraznene slová zaujmú pozornosť užívateľa. Ak má záujem o zobrazenie reklamy skrývajúcej sa za podčiarknutým slovom, urobí tak zastavením kurzora myši na slove. Následne sa zobrazí reklamná bublina s príslušným obsahom inzerátu. V prípade záujmu prejsť na stránku inzerovaného produktu alebo služby užívateľ intuitívne klikne na obsah bubliny. Celý systém reklamy InText je nastavený tak, že reklama je spoplatňovaná až po takomto prekliknutí. Inzerent preto platí len za zákazníkov skutočne dovedených na jeho stránky.

Reklama InText

Reklamná bublina

Reklamná bublina je navrhnutá tak, aby užívateľov čo najmenej obťažovala a pritom nestratila na atraktívnosti. Takisto je do detailov prispôsobiteľná tak, aby zapadala do designu každej stránky s implementovanou reklamou. Takisto je prispôsobiteľný štýl podčiarknutého slova.

Kontaktujte nás

© GoUP - Reklama na Internete. Prevádzkovateľom služby je spoločnosť CERES® Slovakia spol. s r.o.. Spolupráca s tretími stranami. Google+